Nainstalujte si:

       

Význam slova karaka; karakul; karakurt; karambol; karamel


karaka = středověká plachetní loď se třemi až čtyřmi stěžni, s vysokými ustupujícími nástavbami na zádi i přídi

karakul = perzián; kožešina mláděte karakulské ovce

karakurt = černý jedovatý pavouk z čeledi Latrodectes žijící v jižní Evropě a ve Středí Asii, snovačka jedovatá

karambol = srážka

karamel = pálený cukr

Next: karamela; karanténa; karate; karavan; karavana    klyzma, klysma; kment; knajpa; knejpování