Nainstalujte si:

       

Význam slova kalva; kalvárie; kamae; kamarila; kamaše; kambela


kalva = klenba lební

kalvárie = umělecké zobrazení ukřižování Ježíše Nazaretského; místo velkého utrpení; velké utrpení

kamae = bojový postoj v karate

kamarila = vlivná skupina osob ovlivňujících rozhodující osobnosti

kamaše = pružné přiléhavé kalhoty, obv. velmi teplé

kambela = mořská ryba se zploštělým tělem a s očima na jedné straně těla

Next: kambium; kambrium; kamej, kameje; kamelot    kinotéka; kinžál, kindžál; kiosk; kipu, qufpu