Nainstalujte si:

       

Význam slova kalif; kaligrafie; kaligram; kaliko; kalilogie


kalif = v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, chalífa

kaligrafie = krasopis

kaligram = báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah, ideogram, carmen figuratum

kaliko = řídká bavlněná tkanina

kalilogie = nauka o dokonalém přednesu

Next: kalium; kalk; kalkul; kalkulace; kalkulačka    kiks; kilián; kilo-; kilometráž; kilometrovník