Nainstalujte si:

       

Význam slova jungle style; junior; junker; junktim; junktimace


jungle style = specifický způsob hry na dechové hudební nástroje charakteristický zejm. pro orchestr D. Ellingtona

junior = mladší; sportovec, který věkem přísluší do mladší kategorie; zkratka jun.

junker = příslušník drobné pruské venkovské šlechty

junktim = spojeně, sloučeně, souvisle; druh vázaného obchodu

Next: junktura; junonský; jura; jurisdikce; jurisprudence    kauzální, kausální; kava; kavalerie, kavalérie