Nainstalujte si:

       

Význam slova jetstreem; jezuité, jesuité; jezule; jidiš


jetstreem = tryskové proudění

jezuité, jesuité = řád řeholních kleriků, Tovaryšstvo Ježíšovo

jezule = jezulátko, Ježíšek

jidiš = spisovný jazyk židovských obyvatel Evropy

Next: jiei-jutsu; jitterbug; Jízlivý    katetrizace, katetrisace; katexochén; katétr