Nainstalujte si:

       

Význam slova izomerie, isomerie; izomery, isomery


izomerie, isomerie = existence dvou i více izomerů

izomery, isomery = sloučeniny se stejným atomárním složením, ale rozdílnou chemickou strukturou a tím i různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi

Next: izometrie, isometrie; izomorfie, isomorfie    karpobiologie; karpofagie; karpologie; kartel