Nainstalujte si:

       

Význam slova izolacionizmus, izolacionismus, isolacionismus


izolacionizmus, izolacionismus, isolacionismus = snaha o nevměšování a izolaci; úmyslný nezájem o dění v zahraničí

Next: izolant, isolant; izolát, isolát    karman, karmán; karmelitán; karmín; karnát; karner