Nainstalujte si:

       

Význam slova izoklina, isoklina; izokosma, isokosma; izokosta


izoklina, isoklina = izolinie matetických inklinací

izokosma, isokosma = izolinie intenzity kosmického záření

izokosta = přímka stejných celkových nákladů na produkci Vyjadřuje v grafu takové kombinace dvou výrobních faktorů, které lze maximálně využít při dané konstatní úrovni nákladů.

Next: izokřivka, isokřivka; izokvanta; izolace, isolace    kari, karí, curry; karibu; karies; kariéra