Nainstalujte si:

       

Význam slova izočára, isočára; izodynama, isodynama


izočára, isočára = čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izolinie, izokřivka

izodynama, isodynama = izolinie intenzity tíhového nebo magnetického pole Země

Next: izoecho, isoecho; izogama, isogama    kardie; kardie; kardinál; kardinální