Nainstalujte si:

       

Význam slova item; iterace; itinerář; iza-, ise-; izagon


item = rovněž, dále, kromě toho

iterace = 1. opakování; početní metoda, krok přiblížení se k výsledku; vtíravé, pravidelně se opakující představy; lék. bezděčné, rytmicky opakované pohyby ve stejném sledu; 2. sled pozorování se společným rysem

itinerář = cestovní deník, náčrt, popis cesty, trati s jejími zvláštnostmi; pomůcka udávající vzdálenosti mezi jednotlivými místy dálkového spoje

iza-, ise- = první část složených slov mající význam stejný, shodný

Next: izakusta; izalobara; izmus, izmus,-ismus    karavela, caravela; karát; karbamid; karbaník