Nainstalujte si:

       

Význam slova ireverzlbilní, ireversibilní; irénický


ireverzlbilní, ireversibilní = nevratný, probíhající jen v jednom směru

irénický = hlásající mír, mírový

Next: irénizmus, irénismus; irido-; irigace; irigátor    kapilára; kapitace; kapitalizmus, kapitalismus