Nainstalujte si:

       

Význam slova iradiace; ireálný,; iredenta; iregularita


iradiace = 1. ozařování zejm. ultrafialovými paprsky; 2. zdánlivé zvětšení rozměrů osvětleného předmětu proti temnému pozadí a naopak; 3. vystřelování bolesti z postiženého místa do vzdálenějších oblastí

ireálný, = nereálný, neskutečný, neuskutečnitelný, vymyšlený

iredenta = šovinistické hnutí za připojení části jiného státu s vlastní národnostní menšinou

iregularita = nepravidelnost, protiprávnost, výjimka z pravidel

Next: irelevance; irelevantní; ireparabilní    kaoliang; kaolin, kaolín; kaolinit; kaon; kap, cap