Nainstalujte si:

       

Význam slova invokace; involuce; involvovat; inzerát


invokace = vzývání, vzletné oslovení; úvodní věta listiny; úvod eposu

involuce = omezování, zanikání; lék. atrofie tkání jako příznak stárnutí; mat. zobrazení rovnající se zobrazení inverznímu, které ale není identické

involvovat = zahrnout, zahrnovat, včlenit něco; vtáhnout, zatáhnout někoho (do větší akce, podniku ap.); být namočen

inzerát = krátké placené oznámení, reklama v tisku

Next: inzula, insula; inzulin, inzulín, insulin    kancerogenita; kancionál; kancléř; kancléřství