Nainstalujte si:

       

Význam slova investigativní; investitura; investor; investovat


investigativní = pátrající, vyšetřující, např. žurnalistika

investitura = udělení léna; ustanovení do úřadu (zejm. církevního)

investor = subjekt, který vkládá, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity

investovat = vložit, vkládat, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity

Next: invokace; involuce; involvovat; inzerát    kancerogeneze, kancerogeneze,kancerogenese-