Nainstalujte si:

       

Význam slova inundace; invalida; invalidita; invar; invariance


inundace = záplava, zátopa

invalida = člověk neschopný práce, voják neschopný služby pro nepříznivý zdravotní stav

invalidita = nemocnost, slabost, neschopnost práce, vojenské služby; neplatnost

invar = slitina železa a niklu vyznačující se nízkou teplotní roztažností

invariance = neměnnost, stálost jevů nebo veličin vůči změnám

Next: invariant; invariantní; invaze, invase; invektiva    kamkorder, camcorder, kamkodér, camcoder; kampanila