Nainstalujte si:

       

Význam slova introgrese; introjekce; introspekce; introvert


introgrese = vnesení genů jednoho druhu do genomu jiného mezidruhovým a následným zpětným křížením; periodicky se opakující spontánní pronikání genetického materiálu z jednoho druhu do druhého přes úplnou izolační bariéru

introjekce = vcítění, vkládání do vědomí, prožitek

introspekce = sebepozorování, zkoumání vlastních duševních stavů, pochodů

introvert = člověk uzavřený do sebe

Next: introvertní; introverze, introverse    kalva; kalvárie; kamae; kamarila; kamaše; kambela