Nainstalujte si:

       

Význam slova intrika; intrikán; intrinzitní; intro-; introdukce


intrika = postranní a nečestné jednání, úskok, lest, dějová zápletka

intrikán = kdo strojí intriky; v divadelní hře postava pleticháře nebo herec hrající takové role

intrinzitní = vnitřní; z jedince samého vyvěrající; vlastní vodivost u polovodičů

intro- = první část složených slov mající význam dovnitř, vnitřní, vstup, vstupní

introdukce = úvod, vstup

Next: introgrese; introjekce; introspekce; introvert    kalota; kalotypie; kalpa; kalumet; kalumetizace