Nainstalujte si:

       

Význam slova intranzitivum, intransitivum; intrapsychický


intranzitivum, intransitivum = nepřechodné sloveso

intrapsychický = vnitřní, skrytě duševní

Next: intravenózní, intravenosní; intravilán; intráda    kalokegathie, kalokegathiá; kalor-; kalorescence