Nainstalujte si:

       

Význam slova intermodální; interna; internace


intermodální = kombinovaný; lze přepravovat po železnici, silnici, říčními i pobřežním plavidly :-))

interna = vnitřní lékařství; interní oddělení nemocnice

internace = nucený pobyt na určeném, vykázaném místě

Next: internacionalizmus, internacionalismus    kadáver; kadence; kadet; kaducita