Nainstalujte si:

       

Význam slova intermedium; intermezzo; intermitentní


intermedium = mezihra; obvykle žertovná krátká scénka hraná mezi dějstvími samostatné vážné hry; středověká divadelní fraška

intermezzo = vložka, vsuvka, mezidobí; drobná hudební skladba, mezihra; příhoda nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událost

intermitentní = střídavý, přerušovaný, občasný, nespojitý, periodický, vracející se, přerývaný

Next: intermodální; interna; internace    kabotáž; kabriolet; kabuki; kachexie; kacíř