Nainstalujte si:

       

Význam slova interferovat; interfluvium; interglaciál


interferovat = Vzájemně se prolínat, pronikat, křížit se (vlnění, geny a viry, schopnosti atd.) viz interference

interfluvium = krajina mezi dvěma řekami

interglaciál = období mezi dvěma chladnými obdobími (glaciály) v pleistocénu

Next: intergranulára; interhotel; interiér; interimální    jungle style; junior; junker; junktim; junktimace