Nainstalujte si:

       

Význam slova interference,; interferometr; interferon


interference, = vzájemné ovlivňování, prolínání, střetání; křížení, skládání

interferometr = přístroj k měření fyzikálních veličin, délek ap. na základě interference záření

interferon = bílkovina vznikající v buňce po jejím styku s virem a chránící další buňky před virovou infekcí

Next: interferovat; interfluvium; interglaciál    jukebox, juke-box; julep; jumbo; jungle