Nainstalujte si:

       

Význam slova interfáze; interfázní jádro; interfejs, interface


interfáze = období mezi dvěma po sobě následujícími mitózami (dělení buněčného jádra)

interfázní jádro = buněčné jádro v interfázi (viz interfáze)

interfejs, interface = rozhraní, propojení, styk; komunikační přechod,mezistyk; převodník (mezi dvěma číslicovými systémy)

Next: interference,; interferometr; interferon    jugendstill; jugulum; juice; juke, yucca