Nainstalujte si:

       

Význam slova intence; intencionalita; intencionální; intendent


intence = záměr, zaměřenost na něco, úmysl; jaz. jev, že některé sloveso nevyžaduje vyjádření původce nebo cíle děje

intencionalita = zaměřenost vědomí na svět jako podmínka myšlení

intencionální = záměrný

intendent = dozorčí správní nebo umělecký orgán; zásobovací důstojník

Next: intenze, intense; intenzita, intensita    jiei-jutsu; jitterbug; Jízlivý