Nainstalujte si:

       

Význam slova intelektuální; intelektuálština; inteligence


intelektuální = týkající se duševní činnosti člověka, rozumový

intelektuálština = afektované napodobování výrazů a postojů intelektuálů, bez zakladních aspektů vzdělání; "hraní" si na intelektuála

inteligence = 1. rozumová schopnost řešit nové nebo složité situace; 2. společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnost

Next: intence; intencionalita; intencionální; intendent    jetstreem; jezuité, jesuité; jezule; jidiš