Nainstalujte si:

       

Význam slova instrumentářka; insuficience; intaglio; intaktní


instrumentářka = zdravotní sestra, která připravuje, podává lékařské nástroje a pečuje o ně

insuficience = nedostatečnost, selhání činnosti, slabost, neschopnost plnění

intaglio = ryté nebo řezané vyobrazení do nerostu nebo skla

intaktní = nedotčený

Next: intaktnost; intarzie, intarzie,intarsie; integrace    japonizmus, japonismus, japanizmus,japanismus