Nainstalujte si:

       

Význam slova instruktor; instrument; instrumentace; instrumentál


instruktor = kdo předvádí instruktáž; cvičitel, učitel

instrument = nástroj, přístroj, prostředek

instrumentace = práce s přístroji, využití přístrojů; technika využití možností hudebních nástrojů při komponování skladby nebo při přepracovávání pro jiné nástrojové obsazení, orchestrace

instrumentál = při skloňování sedmý pád

Next: instrumentářka; insuficience; intaglio; intaktní    japonerie, japonérie, žaponerie, žaponérie