Nainstalujte si:

       

Význam slova institucionální; institut; instrukce; instruktáž


institucionální = vztahující se k instituci, úřední

institut = ústav; soubor právních norem

instrukce = návod, poučení, předpis

instruktáž = krátkodobé školení; předvedení instrukce

Next: instruktor; instrument; instrumentace; instrumentál    japanologie; japík