Nainstalujte si:

       

Význam slova instalace; instance; instantní; instinkt; instituce


instalace = zavedení, připojení, umístění technických zařízení, vybavení budovy ap.; rozmisťování předmětů pro výstavní účely; slavnostní uvedení do úřadu

instance = příslušný orgán, úřad; stupeň řízení

instantní = rychlorozpustný, připravený k okamžitému požívání, předvařený, práškový

instinkt = vrozený pud, vnuknutí; tušení

instituce = orgán, úřad; soubor právně upravených vztahů mezi lidmi

Next: institucionalizmus, institucionalismus    jaktace, iactacio; jam session, jamsession; jamb