Nainstalujte si:

       

Význam slova inspektorát; inspicient; inspirace; instabilita


inspektorát = dozorčí úřad, policejní úřad

inspicient = pomocník divadelního režiséra pověřený dohledem na průběh představení

inspirace = 1. podnět k tvoření, nápad, tvůrčí vnuknutí; 2. vdechování, vdechnutí

instabilita = nestálost, nevyrovnanost, psychomotorický neklid

Next: instalace; instance; instantní; instinkt; instituce    jaguár; Jahve; jakobinizmus, jakobinismus