Nainstalujte si:

       

Význam slova insight; insignie; insinuace; insitní; inskripce


insight = vhled, nahlédnutí, proniknutí dovnitř, intuitivní pochopení

insignie = odznaky hodnosti, moci

insinuace = bezdůvodné nařčení, pomluva, očerňování

insitní = neškolený, laický, neodborný; i. umění naivní umění

inskripce = zápis (např. do nějakého seznamu)

Next: insolace; insolvence; insomnie; inspekce; inspektor    izotyple, isotypie; Izrael, Israel; jachta