Nainstalujte si:

       

Význam slova inovátoři, inovátor; input; inscenace; inscenovat


inovátoři, inovátor = usilují o zcela originální přístup k řešení problému, nejen o dílčí zlepšení jako to činí tzv. adaptéři či adaptátoři

input = 1. vstup, faktor výroby, množství výroby měřené výrobními (vstupními) náklady; 2. zadání, vstup dat, programu do výpočetního zařízení

inscenace = jevištní nebo televizní realizace dramatického textu

inscenovat = připravit inscenaci; zosnovat něco

Next: insekt; insekticid; inseminace; insert; insider    izotermie, isotermie; izoton, isoton