Nainstalujte si:

       

Význam slova inlej, inlay; inokulovat; inokulum; inominální


inlej, inlay = litá kovová výplň zubu

inokulovat = naočkovávat

inokulum = kultura mikrobů (nebo tkáň) přenesená na živnou půdu; očkovací látka

inominální = nepojmenovaná, smlouva nevyskytující se jmenovitě v zákoně

Next: inoperabilní; inovace; inovativní    izosylabizmus, izosylabismus, isosylabismus