Nainstalujte si:

       

Význam slova inkrustace; inkubace; inkubátor; inkulturace


inkrustace = povlak, nátěr, výzdoba předmětu jinobarevným materiálem, obložení; vysrážení látek z roztoků, potažení minerálním kamenem, tvorba kůry

inkubace = 1. období mezi prvním stykem s nákazou a prvními příznaky; 2. nevědomé dozrávání nápadu, myšlenky, řešení

inkubátor = přístroj k zajištění vhodných podmínek pro nedonošené dítě; líheň

inkulturace = zkulturňování; vnášení kultury, vzdělanosti, civilizačních norem

Next: inkumbent; inkunábule; inkvizice, inkvisice    izoprén, isopren; izoseista, isoseista