Nainstalujte si:

       

Význam slova inkognito, incognito; inkoherence; inkolát


inkognito, incognito = neznámý, utajený, nazapřenou

inkoherence = nedostatek souvislosti, roztříštěnost, rozklad, rozpad

inkolát = státní příslušnost, občanství

Next: inkompatibilita; inkompetence; inkongruence    izolátor, isolátor; izolepa, isolepa