Nainstalujte si:

       

Význam slova iniciativa; iniciála; iniciátor; injekce; injektáž


iniciativa = popud k činnosti, podnět; podnikavost

iniciála = počáteční písmeno textu

iniciátor = původce, podněcovatel

injekce = vstřikování, vpravování, vhánění; látka k tomu určená

injektáž = vstřikování, vhánění zpevňovací směsi pod tlakem do nějaké hmoty, konstrukce ap., injektování

Next: injektování; injikace; injikovat; ink-jet; Inka    izohypsa, isohypsa; izokefalie, isokefalie