Nainstalujte si:

       

Význam slova inhalace; inhalátor; inherence; inherentní


inhalace = vdechování

inhalátor = přístroj na vdechování rozprášených kapalin a plynů

inherence = vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost

inherentní = obsažený, lpící, utkvělý v něčem, vnitřně spjatý

Next: inhibice; inhibitor; iniciace; inicializace    izoglosa, isoglosa; izogóna, isogona