Nainstalujte si:

       

Význam slova ingres, ingress; ingrese; inguina; inhabilita


ingres, ingress = přístup, vstup; právo vstupu

ingrese = krátkodobé proniknutí moře na pevninu

inguina = tříselná krajina, tříslo

inhabilita = nezpůsobilost soudce, když není záruka jeho nestrannosti

Next: inhalace; inhalátor; inherence; inherentní    izoecho, isoecho; izogama, isogama