Nainstalujte si:

       

Význam slova influence; influenza; influx; informace


influence = působení, vliv

influenza = chřipka

influx = vtok; příliv; ústí; záplava

informace = zpráva, sdělení; vnesení tvaru, zformování

Next: informatika; informativní    izo-, iso-; izoamplituda, isoamplituda