Nainstalujte si:

       

Význam slova infinitizmus, infinitismus; infinitní; inflace


infinitizmus, infinitismus = názor o nekonečnosti světa, kosmu, času, prostoru

infinitní = neurčitý; nekonečný

inflace = proces znehodnocování peněz projevující se poklesem jejich kupní síly

Next: inflagranti, in flagranti; inflamace; inflexe    item; iterace; itinerář; iza-, ise-; izagon