Nainstalujte si:

       

Význam slova infinitezimální; infinitiv


infinitezimální = nekonečně malý

infinitiv = neurčitý slovesný tvar s dějovým významem

Next: infinitizmus, infinitismus; infinitní; inflace    italizmus, italismus, italianizmus, italianismus