Nainstalujte si:

       

Význam slova industrie; ineditní; ineditum; inefektní


industrie = píle, činnost, pracovitost; průmyslová výroba, průmysl; soubor kamenných a kostěných nástrojů a odpadků při jejich výrobě v jednotlivých pravěkých kulturách

ineditní = i. literatura -nelegální vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů,samizdat

ineditum = nevydaný, neuveřejněný spis

inefektní = neúčinný, bezvýsledný; léčebně nepůsobivý, neúspěšný

Next: inerciální; inercie; inertní; inervace; inervovat    ireverzlbilní, ireversibilní; irénický