Nainstalujte si:

       

Význam slova indosát; indukce; indukčnost; induktance


indosát = ten, na koho se cenný papír převádí, indosatář

indukce = úvod, uvedení; úsudek směřující od jednotlivého k obecnému; vektorová veličina charakterizující elektrické, magnetické nebo elektromagnetické jevy vzniklé vložením látky do těchto polí; součást procesu vedoucího k diferenciaci buněk a tkání

indukčnost = skalární veličina charakterizující schopnost indukovat při změně elektrického proudu elektromotorické napětí

Next: induktivní; induktor; indulgencie; indurace    iracionalita; iracionalizmus, iracionalismus