Nainstalujte si:

       

Význam slova indolence; indologie; indoor; indosament; indosant


indolence = lhostejnost, nevšímavost, netečnost; malátnost

indologie = obor zabývající se jazyky, historií a kulturami indických národů

indoor = domácí, vnitřní; sport halový, sálový

indosament = písemný převod vlastnictví cenného papíru, rubopis

indosant = převodce rubopisu, původní vlastník cenného papíru

Next: indosát; indukce; indukčnost; induktance    ipitis; ipon; ipsace; ipsilaterální, homolaterální