Nainstalujte si:

       

Význam slova individuální; individuum; indoevropelstika


individuální = jednotlivý, zvláštní, osobitý

individuum = jedinec, jednotlivec; podezřelá, pochybná osoba

indoevropelstika = vědní obor zabývající se srovnáváním indoevropských jazyků

Next: indolence; indologie; indoor; indosament; indosant    iontoforéze, iontoforéze,iontoforesa; iontový