Nainstalujte si:

       

Význam slova indikativ; indikativní; indikátor; indikce


indikativ = oznamovací způsob

indikativní = oznamovací

indikátor = ukazatel

indikce = 1. oznámení, ohlášení; 2. při starořímském datování číslo, které označuje pořadí roku v patnáctiletých cyklech

Next: indikovaný; indiskrece; indispozice, indisposice    ionizace, ionisace; ionizační, ionisační