Nainstalujte si:

       

Význam slova indicie; indiference; indiferenční; indiferentní


indicie = náznak, okolnost budící podezření; nepřímý důkaz

indiference = lhostejnost, vzájemné neovlivňování

indiferenční = bezrozdílná

indiferentní = neurčitý, neutrální, nezúčastněný, netečný, lhostejný

Next: indigenní; indigesce; indignace; indigo; indikace    inzula, insula; inzulin, inzulín, insulin