Nainstalujte si:

       

Význam slova indeterminizmus, indeterminismus-; index; indexace


indeterminizmus, indeterminismus- = názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost

index = 1. seznam, soupis, rejstřík; 2. symbol užívaný k rozlišování objektů; 3. výkaz o studiu na vysokých školách; 4. hodnotový ukazatel

indexace = opatřování indexem

Next: indicie; indiference; indiferenční; indiferentní    invokace; involuce; involvovat; inzerát