Nainstalujte si:

       

Význam slova incizura; income; incorporated; incoterms; indagace


incizura = řez, mezera, zářez, rýha

income = příjem, důchod

incorporated = označení veřejné obchodní společnosti v USA, zkratka Inc.

incoterms = dodací podmínky v zahraničním obchodě

indagace = pátrání, vyšetřování

Next: indebite; indeciso; indemnita; inden    invence; inventarizace, inventarisace; inventář