Nainstalujte si:

       

Význam slova incest; inch; incidence; incidenční; incident


incest = nečistota; krvesmilství

inch = britsko-americká jednotka pro délku rovná 2,54 cm, palec

incidence = nemocnost, demografický ukazatel počtu nových onemocnění k počtu obyvatel; mat. vzájemná poloha dvou geometrických útvarů majících společnou část

incidenční = související s incidencí; průvodní, doprovodný, incidentní

incident = nepříjemná událost, příhoda

Next: incidentální; incidentní; incipit; incize, incise    inundace; invalida; invalidita; invar; invariance